Sågad genom ögonhålan                                             Sågad under ögonhålan

Pris: 850:-                                                                       Pris: 850:-

 

 

Hel skalle (rekomenderas vid bedömning)

Pris: 850:-

 

Exempel på monteringar vid gjort