Bygget

Här kan du följa bygget av vårt nya viltslakteri

lokalen kommer innehålla fyra frånskilda rum. ett slakt och flårum "oren miljö" där viltet tas om hand, därefter hänger de ca ett dygn i svalrummet för att långsamt kylas ner. Därefter flyttas det in till kylrummet "ren miljö"  för hängmörning i ca 10 dygn innan de slutligen finstyckas och packiteras i styckningsrummet.

Mellan lokalerna bygger vi en kokavdelning där vi kommer kunna ta hand om troféer, nedan kommer vi regelbundet lägga upp bilder från bygget som väntas stå klart under hösten 2014.