spårning

EFTERSÖK

 Vi utför eftersök på allt klövvilt och ingår i Nationella vilolycksrådet med uppdrag ifrån Polisen att göra eftersök på trafikskadat vilt. Vi gör årligen flertalet eftersök på jaktarrangemang runt om i södra Sverige. Tänk på att det vid skadeskjutning är lag på att ha tillgång till en eftersökshund som är lämpad för ändamålet senast två timmar efter skottet.

Behöver ni hjälp med eftersök kontaka oss så hjälper vi er. Vi gör även eftersök på nattetid på vildsvin.

Tyvärr är det fortfarande många som slarvar med eftersök och allt för tidigt utan ordentliga skottplatsundersökningar och eftersök dömmer ut skott som bom,  

Klicka på den gula länken nedan från nationella viltolycksrådet så kan du se hur och vilka vägsträckor där du bor som är mest drabbade av viltolyckor.

bildserie från eftersök med wachtelhunden Lina och wachtel/vorsteh Nova. båda hundarna används till eftersök vid såväl jakt som trafikolyckor och ingår genom Polisen i nationella viltolycksrådet.

Kontaka Hampus (0705-841238) om du behöver hjälp med eftersök