Eftersoket

Eftersök av skadat vilt

Här kan du se en bildserie från ett eftersök i Jämtland som inträffade under älgjakten 2013. På skottplatsen fanns inget hår, inget blod eller nåt som tydde på träff, Passgrannen brevid ( ca 1,5 km ) påstod sig se djuret komma i fullfart strax efter kottet och verkade helt frisk samt Skytten tyckte han sköt bom. Allt detta gjorde att jaktlaget drog slutsatsen att det var en bom.

Vi erbjöd oss att ändå göra ett eftersök då vi alltid utgår från att ett påskjutet vilt alltid är träffat tills man kan bevisa motsatsen. Nedan kan du följa bildserien och se hur det slutade.

 

Eftersök av Älgkviga

 

Vi börjar man att prata med skytten som satt på ett vägpass, frågar efter skjutvinklar, skottplats, mm. Ju mer info vi kan få från skytten desto bättre är det.

dsc-0088.jpg

 

Det har nu gått ca 60 minuter sedan skottet och vi förbereder eftersök med wachtelhunden Lina. En grundlig skottplats undersökning genomfördes där vi inte fann något som kunde tyda på att djuret träffats.

dsc-0106.jpg

 

Lina får börja lukta på skottplatsen och tar snart upp en löpa

dsc-0111.jpg

 

Eftersöket påbörjas och jag väljer att ta med en skytt, Det gör att jag kan lägga mer fokus på själva eftersöket samt får ytterliggare två ögon som kan se eventuella blodstänk, hår etc.

dsc-0116.jpg

 

Efter ca 100 meters spårning börjar det bli blod i spåren, här på bilden blod på stenen. Vi började nu även hitta blodstänk på blad och grenar i ansiktshöjd.  

dsc-0121.jpg 

 

Efter ytterliggare 500 meters spårning med rikligt med blod i spåren hittade vi större bitar i spåren, Ju mer rutin man får ju lättare blir det att läsa av dessa kroppsrester och då kunna planera fortsättningen av eftersöket.

dsc-0132.jpg

 

Vi har nu spårat ca 2,5 kilometer,  Vi har även kommt till insikt i att djuret passgrannen sett inte kan vara detta då det vinklat åt helt fel håll. vi har efter fynden vi hittat börjar misstänka ett skott som tagit högt och långt fram. Förmodligen i hals/käk regionen. Detta medför ett eftersök som är otroligt svårt då viltet ofta kan springa långa sträckor då kroppen i sig ofta är fullt fungerande.

dsc-0139.jpg

 

Vi spårar ytterligare en bit innan vi väljer att släppa hunden lös på löpan och sätta ut förhållskyttar. Hunden kommer ifatt älgen och ställer den i ett ståndskall, När det sedan går lös igen skjuts den av en förhållsskyttarna

dsc-0080.jpg

 

Älgen fälls och vi har nu förkortat lidandet för detta vilt. Skottet visade sig sitta som vi misstänkte högt i halsen och hade slagit av matstrrupen, Detta hade medfört ett plågsamt avslut då den hade dött av svält och vätskebrist. Detta är ett tydligt exempel på hur viktigt det är att alltid göra eftersök på djur som påskjutits även om skytten säger att han skjutit bom.

akviga.jpg