Kund

 Inlämning av eget vilt för styckning:

52.jpg49.jpg

 Det går bra för jägare att lämna in vilt för styckning i vårt styckeri (i priset ingår hägning i kylrum, flåning, styckning, uppmärkta köttdetaljer och tillvaratagande av slaktrester, Du får allt ditt kött vacumförpackat för bästa hållbarhet) Vi ser helst att ni lämnar viltet samma dag som det fälts för att vi skall kunna få bästa kontroll över mörningsprocessen. Vi har även möjlighet att förvara köttet fryst efter styckning ifall ni inte har möjlighet att hämta det under styckningsdagen.

Obeservera att ni får ert kött detaljstyckat, putsat, perfekt hängmörat, vacuum förpackat och varje detalj uppmärkt med etikett innehållande, datum, vikt, skottplats, förklaring och mörtimmar

 bild-1.jpg

Prislista styckning

RÅDJUR  500 :-

1 x Sadel, 2 x entrecote, 1 x benfri nätad bogstek, 1 x grytbitar, 1 x hel lårstek, 3 x benfri lårstek 1 x färs

DOVHJORT   kalv 600:- Vuxen 700:-

kalv styckas som Rådjur, På vuxet djur styckas alla detaljer ut benfritt

VILDSVIN Årsgris: 600:- vuxen: 700:- ( köttet trikintestat 120:- )

Styckas enligt önskemål beroende på storlek

ÄLG  ( kontakta oss för pris )

55.jpg22.jpg