SKATTEGÅRDENS UTBILDNINGSPROGRAM 2021

Jägarexamen

Skyttekurs jägarexamen

Certifierad viltundersökare

Styckningskurs

Föreläsning

Utbildningsjakt

Praktisk Jakt (vidareutbildning jägarexamen)

Personligt mentorskap (släpps inom kort) 

 

KURSSTART

UTBILDNING

2021

KURSKALENDER 2021
13 jan styckningskurs
21 jan jägarexamen
22 jan  viltundersökare
xx jan praktisk jakt 
27 jan digital föreläsning eftersöksinsyn
28 jan jägarexamen
17 feb styckningskurs
18 feb jägarexamen
19 feb viltundersökare 
25 feb jägarexamen
18 mars jägarexamen
25 mars jägarexamen
1 april jägarexamen
15 april styckningskurs 
22 april jägarexamen
6 maj jägarexamen
12 maj stycknngskurs 
27 maj jägarexamen
10 juni  jägarexamen
12 aug jägarexamen
25 aug jägarexamen
xx okt praktisk jakt 
xx nov  praktisk jakt 
xx dec  praktisk jakt 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SKATTEGÅRDENS JAKT & VILT AB

Besöksadress: Hindås stationsväg 4, 438 53 Hindås

Faktureringsadress: Dalbergavägen 24, 429 31 Kullavik 

info@skattegardensvilt.se

info@premiumklubben.se 

 

Go back to top