Livsmedelsverket

 

REGLER FÖR FÖRSÄLJNING AV VILTKÖTT

 

Vi uppfyller livsmedelsverkets leveranskrav på "hantering av små mänger viltkött "

Här nedan är ett utdrag ur livsmedelverkets nya EU krav.

 5.4.1 Hur mycket kött kan en jägare leverera som privatperson?

En jägare kan inte leverera mer än små mängder kött av vilt till konsumenter och lokala detaljhandelsanläggningar, eftersom ett överskridande innebär att både förordning (EG) nr 852/2004 och förordning (EG) nr 853/2004 då gäller, vilket innebär krav på godkännande av verksamheter och lokal etc.

När en jägare vill leverera små mängder kött av vilt (som inte är en primärprodukt) till konsument eller lokal detaljhandel uppstår frågan om denne ska omfattas av förordning (EG) nr 852/2004, det vill säga om jägaren är att betrakta som livsmedelsföretagare eller inte. Livsmedelsverket anser att en jägare som levererar små mängder kött av vilt i de mängder som anges nedan inte bör betraktas som en livsmedelsföretagare.

Nedan presenteras Livsmedelsverkets bedömning av hur mycket kött av vilt en jägare, i egenskap av att vara privatperson kan leverera under ett års tid. Det antal djur/enheter som anges är beräknat per individuell jägare.

5.4.1.1 En vuxen älg anses vara 1 enhet. resterande djur framgår i tabellen nedan.

 

Livsmedelsverket anser att en jägare kan leverera kött från sammanlagt

 

Älg

 

Kron- och dovhjort

 

Rådjur

 

Vuxet djur

 

 

1

 

 

0,333

 

 

0,1

 

 

Kalv

 

 

0,5

 

 

0,25

 

 

0,1

 

 

 

 för mer info om om försäljning av viltkött besök www.livsmedelsverket.se