Omossbank

OM OSS

2012 Skapade Hampus med anledning av sitt stora intresse en verksamhet för att utbilda inom jakt och ordna jakter för sina elever.

2015 Skattegården Premium Klubb startar som en sluten jaktklubb för att kunna leverera kvalitetsjakter till våra medlemmar. Vi har valt att vara en sluten jaktklubb med hänsyn till både markägare och jaktgäster och för att vi själva skall känna oss trygga med vilka jaktgäster vi förmedlar. 

2019 Troféverksamheten expanderar genom att Skattegården och Jens Hjort "Troféverkstan" i Veddige slår sig ihop. Jens har skapat ett starkt namn med sina exklusiva och konstnärliga trofémontage troféverksamheten får ett bredare och unikt sortiment. 

2020 För att skapa resurser för att ta hand om det ökande antalet elever, och för att öka utbudet i Skattegården Premium Klubb, har antalet delägare i Skattegården utökats. Investmentbolaget StensVreta Kapitalförvaltning blir delägare och engagerar sig i verksamheten, både med resurser och kunnande, men också med det ägda Kätabo Hunting Lodge i Småland som numera är Skattegårdens Jaktcentra.

 

PERSONAL

Hampus Fardby Stefan Holmgren 
Jaktledare/kursledare/trofé Jaktledare/administration
Niclas Fardby Roger Jakobsson
Jaktledare/utbildning Kursledare/utveckling
Tina Ekström  Jens Hjort
Skattegården Premium Klubb Trofékonstnär
Jesper Bodforss Fredrik Nordberg
Event & produktion  Skytteinstruktör/utbildning
Stefan Bodforss Niclas Axelsson
IT & kommunikation  Jaktvärd 
Mattias Heed Johan Karlsson
Eftersök/utbildning Utbildning
   

     

SKATTEGÅRDENS JAKT & VILT AB

Hindås stationsväg 4

438 53 Hindås 

info@skattegården.com

info@premiumklubb.com

#skattegardensvilt