Inlämning av eget vilt för styckning:

- vi kan ej emot vilt för styckning under 2016! Vi samt lokalen är abbonerad av kund för hela säsongen -  

 Det går bra för jägare att lämna in vilt för styckning i vårt styckeri (i priset ingår hägning i kylrum, flåning, styckning, uppmärkta köttdetaljer och tillvaratagande av slaktrester, Du får allt ditt kött vacumförpackat för bästa hållbarhet) Vi ser helst att ni lämnar viltet samma dag som det fälts för att vi skall kunna få bästa kontroll över mörningsprocessen. Vi har även möjlighet att förvara köttet fryst efter styckning ifall ni inte har möjlighet att hämta det under styckningsdagen.

Obeservera att ni får ert kött detaljstyckat, putsat, perfekt hängmörat, vacuum förpackat och varje detalj uppmärkt med etikett innehållande, datum, vikt, skottplats, förklaring och mörtimmar 

Prislista styckning för återtag 2015/2016.

Viltslag                   Flå         Styck       Vac     Totalt    

Rådjur                    200.00    400,00    150,00    750:-  

                                                               

Dovhjort                                                                         

kalv                         200,00   400,00   150,00   750,00

Hind                        240,00   400,00   180,00   900,00

hjort                         280,00   500,00   300,00   1080,00

                                                               

Kronhjort                                                                       

Kalv, smaldjur        300,00   450,00   300,00     1050,00

Hind, spets             400,00   360,00   340,00   1 100,00

hjort                       600,00   600,00   600,00   1 800,00               

Älg                                                                                   

Kalv                      500,00   500,00   300,00   1 300,00

Vuxen                   700,00   800,00   700,00   2 200,00

 

Vildsvin                                                                           

årsgris ( upp till 50 kg )  800:-

50kg-90kg 950:-

över 90 kg 1300:-

 trikintest av djuret: 150:-

vikt beräknad på urtaget vilt med päls på."

 

 

 

 

Go back to top