VIP-Kväll Skattegården

skattegarden-vip-kvall-5-juni.pdf

 

Jaktarrangemang 2022/2023

utbildningsjakt-dovhjort-.pdf

 

Är du intresserad av att deltaga eller få mer information så skickar du ett mail till info@skattegardensvilt.se

 

(Denna sida samt datum/plats för jakterna får ej delas offentligt)

Du som fått tillgång till denna länk har vårt förtroende att dela det med eventuella jaktkamrat som du kan kan gå i god för och skulle vara intresserad av att deltaga.

Återkommande gäster har företräde och vi förbehåller oss rätten att välja ut deltagare/medlemmar.

(frågor hänvisas till info@skattegardensvilt.se)