Vi erbjuder utbildningsjakt på dovhjort och mufflon i ett jakthägn beläget  i Kronobergs län.

Jakten ser som tryckjakt där 1-3 drevkarlar långsamt trycker viltet ur såtarna och förhoppningsvis i pass för skyttarna. För att kunna hålla en hög säkerhet under jakten är maxantalet 4 passkyttar.

Jaktledare finns med under hela dagen och vi går igenom jakten, passen och alla regler på plats under en morgonfika, därefter ställer vi ut er på respektive pass och Vi jagar två såtar under dagen med varm lunch mellan såtarna.

Marken håller goda stammar av dovhjort och mufflon. Allt från helskovlar till hindar och kalv. I vårt jaktpaket ingår avskjutning av en dovhjortskalv per person. Får man möjligheten att fälla fler vilt alternativt vill fälla ett större vilt  tillkommer separat prislista.

Detta paket passar perfekt för dig som är nybliven jägare och vill lära dig grunderna. Här får du många skottsituationer som ger nyttiga erfarenheter, Du ser mycket vilt vilket är nyttigt för att få erfarenheten att snabbt kunna avgöra kön, storlek, ålder på de vilt som kommer i pass. Skjuter du ett vilt så får du med handledning av oss själv passa/ta ur och sota djuret. Vill du dessutom lära dig grunderna i styckning har du möjligheten att stycka ditt fällda vilt med handledning från oss, Du får detaljstycka viltet anatomiskt och Detta görs efter hängmörningen som tar ca 10 dygn.  

Upplägg utbildningsjakt

05:00     Avresa från skattegården

08:00     Jaktmöte och morgonfika på marken

08:30     jakten startar såt 1

11:15     patron ur såt 1. Uppsamling och urtagning vilt

12:00     Lunch

12:45     såt 2

15:00     patron ur såt 2. Uppsamling och urtagning vilt

15:30     viltparrad och avslutning

Pris: 1750 kr

I priset ingår resa, fika och lunch, jaktledning, drevfolk, avskjutning av Dovhjortskalv och utbildning i styckning/urtagning ( djuret ingår ej i paketet) allt kött styckas i skattegårdens viltslakteri och du kan köpa de köttdetaljerna du önskar. Köttet levereras då hängmörat,      

  

Prislista

Avskjutning av en kalv ingår, utöver det gäller följande priser, då ingår köttet från halva djuret i priset. "eventuell trofe tillfaller alltid skytten"

Dovhjort                                                                             

Kalv                        1000 kr                                 

Hind                       2000 kr                                 

Spets                     3000 kr

Skovel                   9 000 kr

Mufflon

Lamm                    1300 kr

Bagge                    5000 kr

mer info om jakten kontakta hampus@skattegardensvilt.se

 

Go back to top