MENTORSKAP

Vi har nu möjligheten att erbjuda Mentorskap för våra medlemmar i två olika former – Personlig Mentor och Personlig Jägare.

Som jägare, oavsett hur länge vi har jagat, vet vi att det många gånger hade varit bra att ha någon att fråga. Att jaga innebär så mycket mer än det vi får med oss i utbildningen av vår examen. Allt blir lättare och faller på plats när man får insyn i alla förberedelser: viltets beteende, hur det kan påverkas av viltvård, hur jakter planeras efter testjakter, praktisk planering av jakterna, organisation, genomförande av jakterna, viltet efter skottet, träningsskjutning och skjutteknik, utrustning osv.  Att lära sig detta på egen hand tar väldigt många år av tid i anspråk och blir oftast väldigt dyrt p.g.a. de misstag man gör.

Många av oss vill också utvecklas, hitta nya spännande jaktformer och få nya erfarenheter. Detta kan ibland bli svårt, lite beroende på vad vi har för förutsättningar för vår jakt.

Därför erbjuder vi nu en unik möjlighet till Mentorskap. Klicka på länkarna här nedan för att komma till respektive sida och mer information.

 

SKATTEGÅRDENS JAKT & VILT AB

Faktureringsadress: Hindås stationsväg 4, 438 53 Hindås

info@skattegardensvilt.se