SKATTEGÅRDENS UTBILDNINGSPROGRAM 2021

 

KOMPLETT JÄGAREXAMEN

SKYTTEKURS JÄGAREXAMEN

CERTIFIERAD VILTUNDERSÖKARE

STYCKNINGSKURS

FÖRELÄSNINGAR

UTBILDNINGSJAKT 

PRAKTISK JAKT (vidareutbildning jägarexamen)

PERSONLIGT MENTORSKAP

PERSONLIG UTBILDNINGSDAG 

Skattegårdens diplom

KURSSTART

UTBILDNING

25 mars jägarexamen
01 april jägarexamen
15 april jägarexamen 
21 april  digital föreläsning eftersöksinsyn
22 april styckningskurs
06 maj viltundersökare 
12 maj jägarexamen
18 maj  styckningskurs 
27 maj jägarexamen
04 juni viltundersökare 
10 juni  jägarexamen
05 aug jägarexamen
26 aug jägarexamen
02 sept jägarexamen 
17 september viltundersökare 
06 oktober föreläsning eftersöksinsyn
19 oktober praktisk jakt 
11 november  jägarexamen
16 november  praktisk jakt 
xx december  praktisk jakt 

 

SKATTEGÅRDENS JAKT & VILT AB

Besöksadress: Hindås stationsväg 4, 438 53 Hindås

Faktureringsadress: Dalbergavägen 24, 429 31 Kullavik 

info@skattegardensvilt.se

info@premiumklubben.se