Viltundersökare

Som viltundersökare kan du göra en första undersökning av vilt som skall säljas vidare till en vilthanteringsanläggning. Detta underlättar hanteringen då inre organ (vid friska vilt) ej behöver medfölja viltet.

Att bli viltundersökare underlättar inte bara hanteringen av vilt som ska säljas till en vilthanteringsanläggning. Det innebär också en större kunskap om djurens anatomi, viltsjukdomar och hygien i samband med vilt- och kötthantering.

Det betyder alltså att en viltundersökarkurs kan vara intressant för alla jägare, även om man inte avser att senare verka som viltundersökare. De flesta som gått kursen kan vittna om att man efteråt ser passningen (urtagningen) och hanteringen i slakteriet med helt nya ögon.

Kursens centrala del är boken "Viltundersökaren" som är rikt illustrerad och författad av Jonas Malmsten, välkänd veterinär och forskare som blev riksbekant när han undersökte den höga dödligheten bland älgkalvar på Öland.

Kursen innehåller både teori och praktiskt arbete och genomförs på Stjärnåsen skyttecenter och Viken viltslakteri. Under dagen serveras lunch/fika och för långresande finns möjlighet att boka övernattning på Öijared resort hotel.

Efter genomförd kurs erhåller du ett intyg/diplom som certifierad viltundersökare, bok/filmen viltundersökaren samt ny kunskap att dela med dina jaktkamrater.

Pris: 1995:-

klicka här för kurskalender

Viltundersökaren