Styckningskurs

Vill du lära dig grunderna i styckning och tillvaratagning av ditt viltkött?

Vi erbjuder grundkurser i tillvaratagning för grupper om 2-6 personer i modernt styckeri. Vi tillhandahåller med en hjort, rådjur eller vildsvin som deltagarna får detaljstycka anatomisk och efter  konstens alla regler. 

Detta är en grundkurs i styckning där målgruppen är jägare som inte hunnit få den rutinen som krävs för att själv kunna tillvarataga och detaljstycka vilt, men även uppskattad kurs för den  matintresserade ickejägaren! Så fort viltet är skjutet förvandlas det till livsmedel och skall behandlas därefter. Kursens längd är ca 3-5 timmar beronde på tidigare erfarenheter och du får med dig en köttlåda av det vilt du styckat.

Pris: 1995:- per person,

(Det finns möjlighet att köpa till mer kött utöver det som ingår)

(Är ni ett gäng på fem-sex personer kan vi skräddarsy en kurs för er under vår/sommar. Vi styckar då vildsvin. kontakta oss för att välja datum)

kurskalender