Skattegårdens jakthundar 2019

Ras: Jämthund

Namn: SE J(LÖ)CH Tjurskallens Stina

Född: 2017

Jagar: Gör sin första säsong i älgskogen och börjar växa i kostymen ordentligt. Stina blev svensk jaktchampion när hon var 1,9 år där sista provet resulterade i 93,5 poäng.

-------------------------------------------------------------------------

Ras: Gråhund

Namn: SE VCh Ryrskogens gromma

Född: 2009

Jagar: Ina är en gråhund som vi tog över som 6 åring. Härlig hund som älskar att ställa Älg och gris. hon jobbar envist och med långa ståndtider. Fördelen med Ina är hennes relativt korta förföljande vid sken vilket passar bra i södra sverige. Även duktig vid eftersök med tre raka första pris med HP på viltspår. Jobbar väldigt lugnt och metodisk och får oftast viltet att stå i upptaget. "

--------------------------------------------------------------------------------

Ras: Bayersk viltspårhund

Namn: Hilma "SE VCh Askmadens Hilma"

Född: 2014

Jagar: Askmadens Hilma är alltid med oss vid jakt och används enbart som spårhund vid eftersök. Hon är lugn och metodisk i sitt spårarbete och tar gärna spår som är 1-2 dygn gamla. Präglad på skadat vilt vilket är en trygghet vid viltrika marker där det ofta finns mycket spår och störningar. Visar ett tydligt ointresse vid friskt vilt. Vid eftersök har vi ytterliggare en hund med oss som "släpphund" som går ifatt och ställer alternativt avfångar om det är mindre vilt,

(PLANERAD VALPKULL SOMMAREN 2020)

Vid intresse av valp maila hampus@skattegardensvilt.se så skickas dokumentation)

 -------------------------------------------------------------------------

Ras: Västsibirisk Laika

Namn: Ryssen

Född: 2017

Jagar: Jagar älg, vildsvin, grävling och det mesta som springer. Otroligt snabb och effektiv som släpphund vid eftersök. Ryssen görs sig bättre på eftersök än vid jakt.

---------------------------------------------------------------------

Jäxvikens Maja

bild-10.jpg

Ras: Wachtel/Vorsteh

Namn: Maja ( Jäxvikens Maja )

Född: 2010

Jagar: En kortdrivare som driver allt klövvilt ca 5-10 minuter, dock inget vidare vildsvinsintresse. Kommer bäst till användning vid vilttäta drevjakter efter rådjur/hjort då hon har korta effektiva drev och snabb tillbaka till föraren. Maja är ofta ulånad till jaktkollegor och funkar i regel bra oavsett förare.  

 -------------------------------------------------------------------------------

Hundar som lämnat oss

Småviltsjägaren Smyga " Lina " 2007-2018