Här kan du se hur man utför en trofébedömning av klövvilt. tänk på att kraniet i de flesta fall skall ha torkat i 3 mån samt att avdrag i vikt för olika skallformer används. 

 

RÅBOCK
DOVHJORT
KRONHJORT
ÄLG
VILDSVIN