Kätabo Hunting Lodge

Kätabo Hunting Lodge är beläget i nordvästra Småland på gränsen till Västra Götaland och Halland.

Runt gården, Lilla Kätabo Gård, har sedan över 10 år ett jaktcentra byggts upp, med ändamålsenliga lokaler för att ta emot upp till 30 övernattande gäster, samlingslokaler för både formella och informella sammankomster. Gården är belägen i ett mycket viltrikt område, bl a p.g.a. stormen Gudruns framfart 2005. På gården finns ett jakthägn för dovhjort och mufflon, flertalet vatten där änder planteras ut för 3-4 stora andjakter per år samt bra jaktmark med vildsvin, älg och rådjur. 

Kätabo Hunting Lodge är Skattegården jaktcentra där flertalet av våra utbildningsjakter och jaktarrangemang äger rum. 

för att komma till Kätabo Hunting Lodge hemsida klicka här

      

Jakterna vi arrangerar är enbart bokningsbara via Skattegården Premium Klubb. Du kan läsa mer om villkoren för att bli medlem samt ansöka om medlemskap genom att klicka här

      

Go back to top