Kätabo Hunting Lodge

Kätabo Hunting Lodge är beläget i nordvästra Småland på gränsen till Västra Götaland och Halland.

Runt gården, Lilla Kätabo Gård, har sedan över 10 år ett jaktcentra byggts upp, med ändamålsenliga lokaler för att ta emot upp till 30 övernattande gäster, samlingslokaler för både formella och informella sammankomster. Gården är belägen i ett mycket viltrikt område, bl a p.g.a. stormen Gudruns framfart 2005. På gården finns ett jakthägn för dovhjort och mufflon, flertalet vatten där änder planteras ut för 3-4 stora andjakter per år samt bra jaktmark med vildsvin, älg och rådjur. 

Kätabo Hunting Lodge är Skattegården jaktcentra där flertalet av våra utbildningsjakter och jaktarrangemang äger rum. 

     

Jaktarrangemang 

Jakterna vi arrangerar är enbart bokningsbara för våra medlemmar i Skattegårdens Premium Klubb. Som inloggad medlem kan du läsa mer och boka plats på höstens jaktarrangemang.

Läs mer om Kätabo Hunting Lodge och gårdens historia 

klicka här

Läs mer om Skattegårdens jaktklubb och ansök om medlemskap

klicka här

-----------------------------------------------------------------

SKATTEGÅRDENS JAKT & VILT AB

Besöksadress: Hindås stationsväg 4, 438 53 Hindås

Faktureringsadress: Dalbergavägen 24, 429 31 Kullavik 

info@skattegardensvilt.se

info@premiumklubben.se