LÄRORIK HELDAG MED DINA JAKTKAMRATER

Boka en heldag i Skattegårdens regi innehållande teoretisk och praktisk utbildning samt föreläsning inom eftersök. Hampus utgår ifrån sin föreläsning EFTERSÖKSINSYN som riktar sig till ”den vanliga jägaren” och jaktledare som vanligtvis inte går som hundförare. Målet är att ge er mer  kunskap och insikt i eftersöksjägarens arbete, vad du som skytt kan göra eller inte göra för att underlätta ett eftersök och du får tips och råd kring hur du skall agera om du skall gå som skytt vid ett eftersök.

Vi avslutar med praktiskt skytte i skjutbiografen där ni får öva på filmade eftersökssituationer med mycket störningsmoment.

Efter lunch byter vi till ”bytet efter skottet ” Ni genomför livsmedelsverkets utbildning certifierad viltundersökare och blir registrerad som certifierade viltundersökare efter dagens utbildning. Varmt välkommen att boka en avslappnad och lärorik heldag med dina jaktkamrater.

PERSONLIG UTBILDNINGSDAG

 • Föreläsning och workshop eftersöksinsyn
 • Utbildning certifierad viltundersökare
 • Eftersöksskytte på skjutbiograf
 • Lunch
 • Fika
 • Utbildningsmaterial
 • Certifiering

 BOKNING

 • Bokningsbar vardagar 09:00-18:00
 • Ammunition ingår ej (medtag eget vapen)
 • 2500:- exkl. moms per person (4-6 st)
 • Kursledare är Hampus Fardby
 • Genomförs på Stjärnåsen Skyttecenter
 • Bokningsförfrågan görs via mail till info@skattegardensvilt.se 

    

EFTERSÖKSUTBILDNING  ( EFTERSÖKSINSYN )

Föreläsning eftersöksinsyn med inriktning på dig som jaktledare, passkytt, smyg eller åteljägare. Målet är att du skall få en bred kunskap kring eftersök och hur du som skytt kan underlätta för eftersöksjägaren och hundarna samt hur du bör agera som medföljande skytt.

Föreläsningen avslutas med praktiskt skytte i skjutbiografen där skyttet sker på filmade eftersökssituationer. Fokus blir att skjuta snabba säkra skott med störningsmoment  som hund, dåliga kulfång, mörker mm.

CERTIFIERAD VILTUNDERSÖKARE

Som viltundersökare kan du göra en första undersökning av vilt som skall säljas vidare till en vilthanteringsanläggning. Detta underlättar hanteringen då inre organ (vid friska vilt) ej behöver medfölja viltet.

Att bli viltundersökare underlättar inte bara hanteringen av vilt som ska säljas till en vilthanteringsanläggning. Det innebär också en större kunskap om djurens anatomi, viltsjukdomar och hygien i samband med vilt- och kötthantering.

Efter genomförd kurs erhåller du ett intyg/diplom som certifierad viltundersökare, bok/filmen viltundersökaren samt ny kunskap att dela med dina jaktkamrater.Hampus är förordnad att utbilda och certifierade viltundersökare till livsmedelsverket register.

SKATTEGÅRDENS JAKTKLUBB

Efter avklarad jägarexamen och med kursledare som referens får du "kostnadsfritt" ett års medlemskap i Skattegårdens slutna jaktklubb. Här kan du boka våra jakter, utbildningar, och ta del av våra erbjudanden samt tillgång till VIKENS VILTSLAKTERI dygnet runt/året om. Här kan du hänga ditt vilt i kylrum och stycka. Viken ligger i Hällingsjö, 20 min från Göteborg.

Bokningsförfrågan: info@skattegardensvilt.se