Vilthagn

JAKT I VILTHÄGN

Vi har en jakt kvar att arrangera i ett större jakthägn i kronobergslän. Hägnet är på ca 45 ha och har en god viltstam på dovhjort och Mufflon. Jakten sker som tryckjakt där 2-3 drevkarlar driver av såtarna.
Vi jagar 3 såtar och bjuder på fältmässig lunch i skogen. 
11.jpg1.jpg

jakten kostar 1295 kr per person och fällavgifterna är följande:

Kalv: 1200 kr
Smalhind: 2000 kr
Hind: 2400 kr
Spets: 2900 kr
Helskovel: 8-10000 kr

Hela djuret tillfaller skytten, Du kan även lämna ditt vilt till oss så tar vi hand om hela processen från flå, mörning i kylrum, styckning och vacuumpackitering till en kostnad av 575 kronor per vilt alt sälja djuret till oss.

vilthagn.jpg

Go back to top