TEORETISK JÄGAREXAMENSUTBILDNING (Digital distansutbildning)

 

Med tanke på det nya restriktionerna kring Covid-19 erbjuder vi den teoretiska utbildningen i jägarexamen via digital distansutbildning. Denna utbildning innehåller enbart den teoretiska delen av jägarexamen samt examinering.

Vår målsättning är att när vi tagit oss igenom pandemin erbjuda en praktiskt uppföljningsutbildning innehållande tillvaratagande av vilt, kulskytte, hagelskytte och uppskjutning. Innehållet blir då desamma som våra fysiska utbildningar och till samma pris.

Du kan också efter avklarat teoriprov kontaka din lokal skjutbana för att se över möjligheterna till övningsskytte och examinering. 

 

Förberedelser

Vid bokning skickas vårt studiematerial till dig, Där ingår boken "din väg till jägarexamen" som skall läsas innan kursstart. Samtidigt får du tillgång till vår digitala plattform med förberedande filmer, studiematerial mm, Detta för att du skall vara väl förberedd och få ut så mycket som möjligt vid de digitala sammankomsterna. 

 

Kursupplägg

Utbildningen sker på distans under tre dagar via Skattegårdens digitala plattform. Våra kursledare genomför teoridelen i jägarexamen med samma utbildningsmaterial som vid våra "fysiska" jägarexamensutbildningar, det är bara datorskärmen imellan som skiljer. 

När den digitala utbildningen är klar bokar vi in dig för teoriprov hos en lokal examinator. Dessa prov kommer genomföras så att varken elev eller examinator kommer exponeras tillsammans och riskera smittspridning. 

Vi föredrar de personliga mötet framför digital utbildning, Men ser detta som nödvändigt kompliment för att minska risken för smittspridning. 

Vad ingår Vad ingår ej

- 3 dagars utbildning  

- Förmedling av  examinator

- Studiematerial

- Digital "kurslokal"

- Provavgifter till examinator 

- Övningsskytte 

- Uppskjutning 

- eventuella omprov

 

Kostnad:

2995:-

Bokning:

klicka här för att se aktuell kurskalender eller boka (kommer inom kort)

 

              

Go back to top