SKATTEGÅRDENS UTBILDNINGSPROGRAM 2022

 

KURSSTART

UTBILDNING

17 feb jägarexamen
3 mars jägarexamen
9 mars viltundersökare 
17 mars jägarexamen 
31 mars  jägarexamen 
13 april styckningskurs
xx april skyttekurs jägarexamen
xx april föreläsning eftersöksinsyn
04 maj viltundersökare 
12 maj jägarexamen
18 maj  styckningskurs 
26 maj jägarexamen
09 juni viltundersökare 
23 juni  jägarexamen
05 aug jägarexamen
xx aug föreläsning eftersöksinsyn
25 aug jägarexamen
xx aug viltundersökare 
xx sept skyttekurs jägarexamen
10 nov jägarexamen 
xx nov styckningskurs
24 nov jägarexamen
08 dec jägarexamen
   
   
   
   

KOMPLETT JÄGAREXAMEN

SKYTTEKURS JÄGAREXAMEN

CERTIFIERAD VILTUNDERSÖKARE

STYCKNINGSKURS

FÖRELÄSNINGAR

UTBILDNINGSJAKT 

PRAKTISK JAKT (vidareutbildning jägarexamen)

PERSONLIGT MENTORSKAP

PERSONLIG UTBILDNINGSDAG 

Skattegårdens diplom

 

SKATTEGÅRDENS JAKT & VILT AB

Besöksadress: Hindås stationsväg 4, 438 53 Hindås

Faktureringsadress: Dalbergavägen 24, 429 31 Kullavik 

info@skattegardensvilt.se